เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI Superior

 

รุ่นขนาด/BTUราคา
SAIJO DENKO SUPERIOR09 9071 BTU900016,000
SAIJO DENKO SUPERIOR12 13020 BTU13020 17,500
SAIJO DENKO SUPERIOR18 18258 BTU1800025,500
SAIJO DENKO SUPERIOR25 25259 BTU2525930,500


SAIJO DENKO SUPERIOR09 9071 BTU
ขนาด9000BTU
ราคา16,000
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ประเภท::แอร์ติดผนัง
      
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKO SUPERIOR12 13020 BTU
  ขนาด13020 BTU
  ราคา17,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKO SUPERIOR18 18258 BTU
  ขนาด18000BTU
  ราคา25,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKO SUPERIOR25 25259 BTU
  ขนาด25259BTU
  ราคา30,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม
 •  

  SAIJO DENKI รุ่น HEPA A.P.S

   

  รุ่นขนาด/BTUราคา
  SAIJO DENKI HEPA APS 10907119,500
  SAIJO DENKI HEPA APS14 13020 BTU13020 21,500
  SAIJO DENKI HEPA APS19 18258 BTU18258 28,500
  SAIJO DENKI HEPA APS26 25259 BTU25259 33,500
  SAIJO DENKI HEPA APS30 30441 BTU30441 42,500
  SAIJO DENKI HEPA APS33 33437 BTU33437 46,500
  SAIJO DENKI HEPA APS36 36221 BTU36221 53,500


  SAIJO DENKI HEPA APS 10
  ขนาด9071BTU
  ราคา19,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI HEPA APS14 13020 BTU
  ขนาด13020 BTU
  ราคา21,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI HEPA APS19 18258 BTU
  ขนาด18258 BTU
  ราคา28,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI HEPA APS26 25259 BTU
  ขนาด25259 BTU
  ราคา33,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI HEPA APS30 30441 BTU
  ขนาด30441 BTU
  ราคา42,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI HEPA APS33 33437 BTU
  ขนาด33437 BTU
  ราคา46,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI HEPA APS36 36221 BTU
  ขนาด36221 BTU
  ราคา53,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม
 •  

  แอร์ตั้งแขวน SAIJO DENKI A.P.S. SSU

   

  รุ่นขนาด/BTUราคา
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-131300025,400
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-181800029,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-252500033,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-303000043,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-30S(มอก)3000041,500
  DOUBLE A.P.S.SSU-333300048,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-33S(มอก)3300044,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-38 เบอร์ 53740049,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-38S มอก3800048,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-444400057,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-525100063,500
  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-606000065,500


  SAIJO DENKI A.P.S.SSU-13
  ขนาด13000BTU
  ราคา25,400
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-18
  ขนาด18000BTU
  ราคา29,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-25
  ขนาด25000BTU
  ราคา33,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-30
  ขนาด30000BTU
  ราคา43,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-30S(มอก)
  ขนาด30000BTU
  ราคา41,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • DOUBLE A.P.S.SSU-33
  ขนาด33000BTU
  ราคา48,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-33S(มอก)
  ขนาด33000BTU
  ราคา44,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-38 เบอร์ 5
  ขนาด37400BTU
  ราคา49,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-38S มอก
  ขนาด38000BTU
  ราคา48,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ติดผนัง
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-44
  ขนาด44000BTU
  ราคา57,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-52
  ขนาด51000BTU
  ราคา63,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม

 • SAIJO DENKI A.P.S.SSU-60
  ขนาด60000BTU
  ราคา65,500
  ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
  ประเภท::แอร์ตั้งแขวน
        
 • ดูเพิ่มเติม
 •  
  ลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนใจติดต่อ 088-4141774,091-6372388 EMAIL:sp.ddairservice@gmail.com