การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้มีอายุใช้งานได้ยาวนาน

 

การบำรุงรักษาที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ ทำให้เครื่องปรับอากาศมีอายุใช้งานได้ยาวนาน มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลา ซึ่งควรปฏิบัติดังนี้
 
 
 1. ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ เนื่องจากแผ่นกรองอาจอุดตันจากฝุ่นผง เป็นสาเหตุทำให้การไหลของอากาศที่ไม่สะดวก ทำให้เครื่องปรับอากาศไม่สามารถจ่ายความเย็นได้เต็มที่ตลอดเวลา
 
 2. ควรทำความสะอาดแผงท่อทำความเย็นด้วยแปรงนิ่ม ๆ และน้ำผสมสบู่เหลว อย่างอ่อนทุก 6 เดือน เพื่อให้เครื่องทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 
 3. ทำความสะอาดพัดลมส่งลมเย็นด้วยแปรงขนาดเล็ก เพื่อขจัดฝุ่นละอองที่จับกันเป็นแผ่นแข็งและติดกันอยู่ตามซี่ใบพัดทุกๆ 6 เดือน จะทำให้พัดลมส่งลมได้เต็มสมรรถนะ และนอกจากนี้ฝุ่นผงที่เกาะบนพัดลมอาจเป็นสาเหตุทำให้พัดลมสั่นหรือทำงานหนัก
 
 4. ทำความสะอาดแผงท่อระบายความร้อน โดยการใช้เแปรงนิ่ม ๆ และน้ำฉีด ล้างทุก ๆ 6 เดือน เพื่อให้เครื่องสามารถนำความร้อนภายในห้องออกไปทิ้งให้แก่อากาศภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายเทความร้อนที่สูง
 
 5. หากปรากฏว่าเครื่องไม่เย็นเพราะสารทำความเย็นรั่วต้องรีบตรวจหารอยรั่ว แล้วทำการแก้ไขพร้อมเติมให้เต็มโดยเร็ว มิฉะนั้นเครื่องจะใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่ทำให้เกิดความเย็นแต่อย่างไร
 
 6. ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็นอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้เกิดฉีกขาด
 
 7. ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อส่งลมเย็น ของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแพคเกจ (Package Type) โดยใช้ท่อส่งลมเย็น