ความแตกต่าง inverter และ ระบบธรรมดา
- non inverter เมื่อห้อง ได้ อุณหภูมิ ที่ เรา กำหนด คอมเพรสเซอร์ก็จะหยุดทำงานทันทีและเมื่อห้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นระบบก็จะสั่งการให้คอมเพรสเซอร์มีการทำงานใหม่อีกครั้ง
- inverter เมื่อห้องได้อุณหภูมิที่เรากำหนดคอมเพรสเซอร์จะไม่หยุดทำงานแต่จะมีการลดรอบการทำงานลงและเมื่ออุณหภูมิห้องสูง ขึ้นก็จะเพิ่มรอบการทำงานของ คอมเพรสเซอร์ ทำให้อุณหภูมิในห้องคงที่

- Non Inverter
- ข้อดี
 ราคาถูก
 Maintenance ง่าย ระบบไม่ซับซ้อน

- ข้อเสีย
 กินไฟสูง
 อุณหภูมิในห้องไม่คงที่

Inverter
-ข้อดี
 ประหยัดไฟ
 อุณหภูมิในห้องคงที่

-ข้อเสีย
 ราคาแพง
 maintenance ยากเพราะระบบการทำงาน ค่อนข้างซับซ้อน