ทำไมต้องล้างแอร์

 


ปัจจุบัน มลภาวะทางอากาศเช่น ฝุ่นละออง ควันพิษ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพฯของเรา แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้น มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมนุษย์เรา การใช้เครื่องปรับอากาศ  เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำลายสุขภาพ เพียงแค่แอร์สกปรก หรือแอร์ตัน จากการสะสมของฝุ่นเท่านั้น ปัญหาเล็กๆ แต่ถ้าปล่อยไว้นานๆ  จุดเริ่มต้นของแอร์เสียนั่นเอง นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องล้างแอร์ โดยทั่วไปการล้างแอร์อย่างเต็มระบบปีละ 1-2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย หรือ 3-4 ครั้งต่อปี นั่นย่อมส่งผลดีต่อการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศให้มีอายุการทำงานยาวนานขึ้น และทำให้ผู้อยู่อาศัย สุขภาพดี และยังมีเหตุผลอีกหลายอย่างเช่น

  1. ป้องกันโรคที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
  2. ประหยัดค่าไฟฟ้า
  3. ยืดอายุการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
  4. ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศและการสะสมฝุ่นละออง
  5. เครื่องปรับอากาศทำความเย็นได้เร็วขึ้น
  6. ลดปริมาณกลิ่นอับชื้น
  7. ประหยัดรายจ่ายจากการซ่อมแซม
  8. คุ้มค่าเงิน
  9. ช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้พลังงาน
เราจึงควรล้างแอร์เพื่อเหตุผลหลายประการดังกล่าวข้างต้น