สาเหตุความผิดปรกติของแอร์บ้าน และวิธีการแก้ไข
1. เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน 
    สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
วิธีการแก้ไข
    1. ฟิวส์ขาดหรือไม่มีฟิวส์
1. เปลี่ยนหรือใส่ฟิวส์ใหม่
    2. สายไฟขาดหรือหลวม
2. ตรวจหาตำแหน่งที่ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร
    3.  แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ หรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก
3. ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่สายไฟก่อนเข้าตัวสวิทซ์
ถ้าวัดแล้วมีแรงเคลื่อนถูกต้องแต่แรงเคลื่อนที่ผ่านออกจาก
ตัวสวิทซ์มีค่าน้อยกว่า หรือไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนสวิทซ์ใหม่
    4. สวิทซ์ควบคุม ขัดข้องหรือชำรุด
   
2. พัดลมเครื่องเป่าลมเย็นทำงาน แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
    สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
วิธีการแก้ไข
    1. สวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ไม่ทำงาน
1. ถ้าปรับสวิทซ์ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในตำแหน่งที่เย็นกว่าอุณหภูมิห้อง แต่เครื่องยังไม่ทำงานให้เปลี่ยนเทอร์โมสตัทใหม่
 
    2. สายไฟขาดหรือหลวม
2. ตรวจสอบสายไฟและขั้วต่อสายไฟต่างๆ เช่น ที่สวิทซ์และที่ขั้วสายไฟของคอมเพรสเซอร์
    3. แคปสตาร์ท (Starting Capacitor) ชำรุด
3. ตรวจเช็คแคปสตาร์ทถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
    4. แคปรัน (Running Capacitor) ชำรุด
4. ตรวจเช็คแคปรัน ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
    5. รีเลย์ (ถ้ามี) ผิดปกติ
5. ตรวจซ่อมแก้ไข หรือเปลี่ยนรีเลย์ใหม่
    6. โอเวอร์โหลดตัดการทำงานหรือชำรุด
6. ตรวจดูว่าความร้อนที่คอมเพรสเซอร์สูงเกินไป หรือโอเวอร์โหลดผิดปกติหรือไม่
    7. แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าตก
7. ตรวจวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าและทำการแก้ไข
3. พัดลมทำงานมีเสียงดัง
 
    สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
วิธีการแก้ไข
    1. พัดลมมีสิ่งแปลกปลอมหรือกระทบกับสิ่งอื่น
1. ตรวจสอบตำแหน่ง และช่องว่างของพัดลมและหาสิ่งแปลกปลอม
    2. พัดลมหรือมอเตอร์พัดลดหลวมหรือชำรุด
2. ตรวจและขันพัดลมให้แน่นกับเพลา
    3. ใบพัดบิดเบี้ยวไม่สมดุลย์
3. ตรวจสอบการบิดเบี้ยวของใบพัด ถ้าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
4. ห้องปรับอากาศมีอุณหภูมิสูง
 
    สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
วิธีการแก้ไข
    1. ตั้งอุณหภูมิที่เทอร์โมสตัทไว้สูง
1. ปรับตั้งเทอร์โมสตัทให้อุณหภูมิต่ำลง
    2. การกระจายลมเย็นไม่เพียงพอ
2. ปรับปรุงการจ่ายลมเย็น
5. น้ำหยดจากเครื่องเป่าลมเย็น
 
    สาเหตุที่อาจเป็นไปได้
วิธีการแก้ไข
    1. ติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นไม่ได้ระดับ
1. ติดตั้งเครื่องให้ได้ระดับและทำให้ถาดน้ำลาดลงไปตามทิศทางการไหล
    2. ปลายท่อที่ต่อกับถาดน้ำทิ้ง มีสิ่งสกปรกอุดตัน
2. ทำความสะอาดถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้ง
    3. ถาดน้ำทิ้งมีรอยรั่ว หรือมีน้ำรั่วจากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มา
        จากเครื่องปรับอากาศ
3. ใช้วัสดุอุดรอยรั่ว