บริการ ติดตั้งแอร์เชียงใหม่ ย้ายแอร์เชียงใหม่ (โทรสอบรายละเอียดและราคา

ได้ที่ 088-4141774)

 

ซ่อมแอร์ บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เป็นการบริการเมื่อได้รับแจ้งว่าเครื่องปรับอากาศมีปัญหาในการใช้งาน เช่น แอร์ไม่เย็น มีเสียงดัง มีน้ำหยด หรือไม่ทำงาน เพื่อตรวจเช็คว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดมาจากสาเหตุใด และทำการเสนอวิธีการซ่อมแซมและราคา เพื่อให้ใช้งานเครื่องปรับอากาศได้ตามปกติ
 
วิธีการปฎิบัติงาน
-  รับแจ้งปัญหา เตรียมข้อมูลลูกค้า  นัดเวลาเข้าไปดำเนินการให้ลูกค้าทราบ จัดช่างเข้าไปให้บริการ
-  ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ รายงานอาการเสียและสาเหตุ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการซ่อมแซม
-  แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดในการซ่อมแซม รวมถึงอธิบายให้เข้าใจถึงอาการเสียที่เกิดขึ้นและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
-  เสนอราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เช่น ค่าอะไหล่ที่ต้องมีการเปลี่ยน หรือค่าแรงการซ่อม
 

บริการล้างแอร์+เติมน้ำยา โปรโมชั่นตอนนี้ 500 บาท

 

(ล้างใหญ่) คอลย์เย็น (Evaporator)

  1. ล้างทำความสะอาดฟิลคอลย์ (Evaporator) ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง
  2. ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (Blower)
  3. ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (Filter)
  4. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ 

(ล้างใหญ่) คอลย์ร้อน (Condensing Unit)

  1. ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั้มน้ำแรงดันสูงและ Blower
  2. ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ระบายความร้อน
  3. ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
  4. ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพชสเซอร์
  5. ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพชสเซอร์

 

 

 

บริการล้างแอร์ รายครั้ง  รายปี สามารถขอใบเสนอราคาได้ที่ sp.ddairservice@gmail.com

พร้อมแจ้งขนาดแอร์ ชนิดแอร์ ติดผนัง หรือ ตั้งแขวน และ จำนวน BTU ของแต่ละเครื่อง ยกตัวอย่างเช่น

"มีแอร์ 20 ตัว

ขนาด 9000 BTU = 5 ตัว

ขนาด 13000 BTU = 5 ตัว

ขนาด 18000 BTU = 5 ตัว

ขนาด 30000 BTU = 5 ตัว (ประเภทแอร์ตั้งแขวน)"

 

 

สัญญาดูแล บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรายปีประกอบไปด้วย

สัญญาบริการ 6 ครั้งต่อปี (เข้าบริการทุก 2 เดือน  ล้างใหญ่ 2,ล้างย่อย 4)

สัญญาบริการ 4 ครั้งต่อปี (เข้าบริการทุก 3 เดือน ล้างใหญ่ 1,ล้างย่อย 3)

สัญญาบริการ 3 ครั้งต่อปี (เข้าบริการทุก 4 เดือน ล้างใหญ่ 1,ล้างย่อย 2)

สัญญาบริการ 12 ครั้งต่อปี (เข้าบริการทุกเดือน)

ซึ่งการเข้าบริการทุกครั้งจะมีการตรวจเช็คและล้างทำความสะอาด ส่วนการล้างใหญ่จะขึ้นกับสัญญาบริการที่ทำไว้ซึ่งจะมีบริการล้างใหญ่อย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งลูกค้าจะมั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศของท่านจะมีช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลเป็นพิเศษตลอดระยะเวลาในสัญญา นอกจากการบริการล้างทำความสะอาดตามสัญญาแล้ว หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาการใช้งานใดๆสามารถเรียกใช้บริการตรวจเช็คได้โดยไม่ต้องเสียค่าแรงในการบริการตรวจเช็ค ยกเว้นค่าอะไหล่ที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนหรือซ่อม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการเสนอราคาให้ทราบก่อนทุกครั้ง

 

 

 

 

 

ทางร้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในเร็ววัน... ขอบคุณครับ

 

ราคาดังกล่าวเป็นราคา ที่สามารถต่อรองได้ครับ ติดต่อช่างได้ที่ 088-4141774