ร้านแอร์เชียงใหมsd ในราคาที่ย่อมเยา

  


Mitsubishi Happy Inverter 2019
ราคาดี

MSY-KP09VF
ขนาด8,900BTU
ราคา17,600 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-KP13VF
ขนาด12,000BTU
ราคา17,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-KP15VF
ขนาด14400BTU
ราคา21,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-KP18VF
ขนาด17100BTU
ราคา25,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 
Mitsubishi Happy Inverter 2020

MSY-KS09VF
ขนาด8,871BTU
ราคา16,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-KS13VF
ขนาด12,283BTU
ราคา19,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-KS15VF
ขนาด14,330BTU
ราคา23,000 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-KS24VF
ขนาด22,519BTU
ราคา41,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-KS18VF
ขนาด17,742BTU
ราคา26,800 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 
Mitsubishi Super Inverter
ราคาดี

MSY-GR18VF
ขนาด17,742BTU
ราคา29,900 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-GR09VF
ขนาด9,554BTU
ราคา20,000 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-GR13VF
ขนาด12,624BTU
ราคา23,100 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-GR15VF
ขนาด14,330BTU
ราคา27,000 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MSY-GR24VF
ขนาด22,519BTU
ราคา45,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 
แอร์ Misubishi Electric รุ่น Econo Air ให้ชีวิตคุณสบายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่
ราคาดี

MS-GN09VF น้ำยาR32
ขนาด9212BTU
ราคา15,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MS-GN13VF น้ำยาR32
ขนาด12624BTU
ราคา18,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

MS-GN15VF น้ำยาR32
ขนาด14330BTU
ราคา บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MS-GN18VF น้ำยาR32
ขนาด18084BTU
ราคา25,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

MS-GN24VF น้ำยาR32
ขนาด22519BTU
ราคา39,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 

  


  


MITSUBISHI HEAVY DUTY 2020
ราคาดี

SRK10CVV-W1
ขนาด9,239BTU
ราคา14,200 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

SRK13CVV-W1
ขนาด11,634BTU
ราคา16,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

SRK15CVV-W1
ขนาด14,457BTU
ราคา19,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

SRK18CVV-W1
ขนาด17,305BTU
ราคา23,000 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

SRK24CVV-W1
ขนาด22,559BTU
ราคา32,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 

  


Daikin Sabai Inverter 2019
ราคาดี

FTKQ-12TV2S
ขนาด12,300BTU
ราคา16,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTKQ-09TV2S
ขนาด9,200BTU
ราคา14,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTKQ-15TV2S
ขนาด15000BTU
ราคา19,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTKQ-18TV2S
ขนาด18100BTU
ราคา24,800 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTKQ-24TV2S
ขนาด20500BTU
ราคา35,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 
Daikin FTM แอร์ติดผนัง R32
ราคาดี

FTM09PV2S
ขนาด9,200BTU
ราคา13,800 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTM13PV2S
ขนาด12,600BTU
ราคา16,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTM15PV2S
ขนาด14,400BTU
ราคา18,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTM18PV2S
ขนาด18,090BTU
ราคา23,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTM24PV2S
ขนาด24000BTU
ราคา33,000 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

FTM28PV2S
ขนาด28000BTU
ราคา35,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 

  


Panasonic standara R32
ราคาดี

CS-YN9VKT
ขนาด9,305BTU
ราคา12,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

CS-YN12VKT
ขนาด12,425BTU
ราคา14,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

CS-YN18VKT
ขนาด18,852BTU
ราคา20,800 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

CS-YN24VKT
ขนาด24,182BTU
ราคา29,800 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 
Panasonic Inverter R32
 

  


เครื่องปรับอากาศ SAIJO DENKI Superior
 
SAIJO DENKI รุ่น HEPA A.P.S
 

  


เครื่องปรับอากาศ YORK รุ่น VENUS 2012
 

  


Samsung รุ่น AR5400M Inverter
ราคาดี

AR18MYFTAURNST
ขนาด17,000BTU
ราคา20,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

AR10MYFTAURNST
ขนาด8,500BTU
ราคา13,000 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

AR13MYFTAURNST
ขนาด11,500BTU
ราคา13,900 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

AR15MYFTAURNST
ขนาด14,500BTU
ราคา บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

AR24MYFTAURNST
ขนาด21,500BTU
ราคา26,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 

  


LG Dual inverter R32
ราคาดี

IG10R
ขนาด9,200BTU
ราคา12,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

IG13R
ขนาด12,000BTU
ราคา14,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

IG18R
ขนาด18,084BTU
ราคา21,900 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

IG24R
ขนาด21,600BTU
ราคา28,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 

  


  


  


  


Star air น้ำยา R32
ราคาดี

DE.CE125
ขนาด12,700BTU
ราคา11,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

DE.CE185
ขนาด19,500BTU
ราคา17,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

DE.CE0245
ขนาด26,200BTU
ราคา23,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

DE.CE095
ขนาด9,900BTU
ราคา10,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 

  


Hier น้ำยา R32
ราคาดี

HSU-10CTR03T
ขนาด10,047BTU
ราคา10,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

HSU-13CTR03T
ขนาด12,611BTU
ราคา12,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

HSU-18CTC03T
ขนาด18,218BTU
ราคา18,800 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

ราคาดี

HSU-24CTC03T
ขนาด24,220BTU
ราคา22,500 บาท
ราคานี้รวมค่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมVat[เพิ่มเติม...]

 

ราคานี้แถม

ดีดีแอร์เซอร์วิส บริการซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์เชียงใหม่ ล้างแอร์เชียงใหม่ ราคาถูก ร้านแอร์เชียงใหม่ ต้องเราที่เดียว บริการดี ราคาถูก บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ขายแอร์
www.ddairservice.com
สนใจติดต่อ 088-4141774,091-6372388 ,email:sp.ddairservice@gmail.com