ตัวอย่างผลงาน ต่อไปนี้ เป็นเพียงบางส่วน เพื่อแสดงเจตนาให้เห็นว่าเรา ทำงานจริง ปฎิบัติงานจริง มีผลงานจริง